Synscheck
Undersøgelse af patienter uden egentlige synsklager omfatter typisk

1. Bestemmelse af synsstyrke med eller uden brille, måling af øjentryk, måling af evt. egen brille
2. Undersøgelse ved lægen og sammenfatning