Grøn stær (glaucom)

Om grøn stær:
Øjets nethinde registrerer sanseindtryk fra omgivelserne. For at kunne se noget, skal informationen fra øjets nethinde overføres til hjernen via synsnerven. I synsnerven findes 1-1,5 million nervefibre som kan overføre denne information. Ved grøn stær mister man løbende flere nervefibre end normalt og hvis man har mister tilstrækkelig mange nervetråde påvirkes synet betydeligt. Nervetråde som er gået til grunde, kan ikke erstattes. Det er derfor vigtigt med tidlig diagnostik og behandling.


Årsag:
Der findes to hovedgruppe af grøn stær som har forskellig årsag.

1. Forhøjet øjentryk
Ved den ene form, er øjets tryk relativt for højt, hvilket medfører forøget nervetrådstab.

2. Snævne forhold i forreste øjenkammer
Ved den anden form, er den forreste del af øjets så snævert at væskeudløbet fra øjet pludseligt kan blokeres. Dette vil kunne medføre akut grøn stær som på kort tid kan medføre svært synstab. Hvordan viser sygdommen sig: Ved forhøjet øjentryk er der i lang tid ingen symptomer. Først når sygdommen er fremskredet fornemmes at synsfeltet for det ene eller begge øjne er indskrænket. I udtalt form vil grøn stær opleves, som hvis man tager en kikkert for øjnene og prøver at færdes på denne måde. Ved akut grøn stær kommer der ofte voldsomme smerter omkring det ene eller begge øjne. Der kommer endvidere sløret syn og rødt øje.

Typiske undersøgelses forløb hos øjenlægen:
- Ved grøn stær foretages regelmæssige undersøgelser af den enkelte patient, ofte hvert 1/2 år.

Hos øjenlægen udføres normalt:
- Klarlæggelse af patientgener Synsstyrke bestemmelse
- Måling af egen brille (hvis relevant)
- Måling af øjets tryk
- Undersøgelse af den forreste del af øjet med en særlig lup (spaltelampe)
- Vurdering af synsnerven ved oftalmoskopi
- Vurdering af nervetrådene i synsnerven ved OCT.
- Tilbagevendende synsfeltsundersøgelser, som dog ikke udføres ved hver kontrol.

Behandling:

1. Forhøjet øjentryk
- Ved forhøjet øjentryk startes typisk med tryksænkende øjendråber. Disse kan kombineres på forskellig vis efter behov
- Dråbebehandlingen kan suppleres med laserbehandling (SLT) som ofte kan sænke øjentrykket
- Operation hvor der laves en alternativ udløbsvej for væsken i øjet

2. Snævre forhold i forreste øjenafsnit
-
Ved at lave et lille hul i øjets regnbuehinde med en laser (YAG-laser), vil man ofte opnå at den forreste del af øjet bliver dybere. Herved er patients problem løst.
-
Ved manglende effekt kan man fjerne øjets linse ved en operation og indsætte en kunstig linse i øjet. Dette vil også have en gavnlig effekt på pladsforholdene i den forreste del af øjet.