Om AMD:

AMD (Aldersrelateret Macula Degeneration) er den hyppigste årsag til svagtsynethed og funktionel blindhed i hele den vestlige verden. Sygdommen kan opstå fra 55 års alderen og kan i nogle tilfældemedføre betydelig synssvækkelse over få uger. Det er derfor vigtigt at reagere hurtigt.

Årsag:
AMD skyldes aldersforandringer i og omkring den gule plet bagtil i øjet, hvor det skarpe syn er placeret. Den findes i to former, en tør form som er den hyppigste og som udvikler sig langsomt. Men den findes også i en våd form som kan udvikle sig hurtigt. Den tørre form kan med tiden ændre sig og blive til den våde form. Den våde form skyldes indvækst af utætte blodkar i nethinden fra dybere liggende strukturer i øjet.

Hvordan viser sygdommen sig:
AMD viser sig ved sløret centralsyn, læseproblemer og vanskeligheder ved at genkende ansigter. Ved den våde form oplever man ofte et pludseligt indsættende gråt slør i det centrale syn, forvrængninger af det man ser samt forskel i billedets størrelse for de to øjne.

Typiske undersøgelses forløb hos øjenlægen:
- Klarlæggelse af patientgener
- Måling af synsstyrken
- Måling af egen brille (hvis relevant)
- Måling af øjets tryk
- Undersøgelse af den forreste den af øjet med en særlig lup (spaltelampe)
- Efter medikamentel pypiludvidelse (ofte) undersøges nethinden
- Nethinden fotograferes
- Den gule plet scannes (OCT) for eventuel væskeansamling
 

Behandling:
- Den forebyggende behandling omfatter indtagelse af vitaminer (A, C og E) samt mineraler i doser som er 20-50 gange de normale anbefalinger.
- Rygestop (reducerer risiko 3-4 gange)
- Ved våd AMD kan i en del tilfælde foretages injektion med 2 dråber af et aktivt stof (anti-VEGF) som blokerer dannelse af nye blodkar i øjets nethinde.

Se i øvrigt Værn Om Synets informationsskrivelse om ASMD (www.vos.dk)


Diabetes

Om diabetes:
Ved diabetes ses forhøjet blodsukker på grund af utilstrækkeligt tilstedeværende insulin eller på grund af nedsat følsomhed for insulin. Dette kan med tiden medføre skade på de små blodkar i øjet som bliver utætte. Dette kan føre til dannelse af nye blodkar som er skrøbelige og har tendens til at briste, hvorfor der kan komme blod i øjets indre og en deraf følgende synssvækkelse. Man kan også se væskeudtrædning i den gule plet, som også svækker synet.

Hvordan viser sygdommen sig:
Der er ofte ingen symptomer ved diabetisk øjensygdom, selvom der er fremskredne forandringer på nethinden. Synet bliver først sløret når der kommer blødninger og væskeansamlinger i den gule plet eller når der kommer blødninger i øjets glaslegeme.

Det er derfor vigtigt med regelmæssig øjenundersøgelse for at udelukke behandlingskrævende forandringer.

Typiske undersøgelses forløb hos øjenlægen:
- Klarlæggelse af patientgener
- Måling af synsstyrken
- Måling af egen brille (hvis relevant)
- Måling af øjets tryk
- Undersøgelser af den forreste den af øjet med en særlig lup (spaltelampe)
- Efter medikamentel pupiludvidelse undersøges nethinden (oftalmoskopi)
- Nethinden fotograferes
- Den gule plet scannes for eventuelle væskeansamlinger

Behandling:
- Lettere forandringer kræver ikke behandling, man vil her ofte foretage hyppigere kontroller.
- Nydannede blodkar behandles med laser.
- Væskeansamlig i den gule plet behandles ofte med laser, eller indsprøjtning af 2 dråber af et aktivt stof, som har vist sig ofte at kunne fjerne den uønskede væske i den gule plet.