Vitta
  Sekretær på hjerte-, lunge-, karkir. afdeling, Skejby Sygehus gennem en årrække
  Sekretær i øjenlægeklinik gennem mange år
  Stor erfaring i at visitere øjenpatienter