Vitta
  Sekretær på hjertemedicinsk afdeling, Skejby Sygehus gennem en årrække
  Sekretær i øjenlægeklinik gennem mange år
  Stor erfaring i at visitere øjen patienter